En nations miljöhandlingar, miljöpolitik och miljöinvesteringar har en direkt
relation till hur miljövänliga de produkter är som produceras i landet.
Kombinationen Sverige och svensk industri ger amerikanarna en ny och fräsh vy av miljövård.
Det är många anledningar till att Sverige hamnar högt upp bland världens länder då det kommer till miljö och miljövård:
Svensken själv har en nära relation till naturen som gjort att han länge värnat om sin omgivning.
Svensk industri har länge tvingats utveckla energisnålare arbetsprocesser på grund av höga energipriserna.
Sverige hade tidigt aktiva miljöorganisationer som tryckte på svenskt näringsliv och svensk politik
Dessa unika svenska företeelser har lett till att svenska produkter generellt sätt gör ett mindre intryck på miljön jämfört med samma produkter tillverkade i ett annat land. Det är nu dags att ta till vara detta långvariga miljöarbete och bygga Sverige till den ledande miljö-nationen på världens största marknad, USA.
Svensk ingengörskonst har länge varit världsledande vilket har gjort att svensk industri utvecklat försäljningsmetoder som passar dessa överlägsna produkter. Dessa metoder är effektiva så länge produkterna är överlägsna men har en tendens att motverka försäljning då konkurrensen ökar. Vad det betyder för svenska miljöföretag är att dom måste justera sina metoder så de kan konkurrera på de villkor som nu existerar i USA. Som del av "Environmental Sweden" erbjuder vi strategisk rådgivning baserad på en djup forskning av amerikanska kunder och beslutsfattare.
Låt oss göra Sverige till den miljöledande nationen för amerikanarna.

Det land som lyckas vinna amerikanarnas förtroende då det kommer till miljövård kan tjäna mycket under en lång tid framöver. För tillfället har amerikanarna ingen åsikt om vilken nation som de föredrar då det kommer till miljövård. Det betyder att varors tillverkningsland inte är förenat med miljövård på ett sätt som påverkar deras köpbeslut. Sverige är just nu i en utmärkt position att ta denna miljöledande marknadsposition. Detta skulle drastiskt kunna öka svensk export till USA under en lång tid framöver.

Sverige är nummer 3 på The Environmental Performance Index och i många avseenden världledande inom miljöteknologi. Mycket få amerikanare har någon aning om detta. En välstrukturerad marknadsföringskampanj kan nå de delar av USAs befolkning som utgör kunder av svenska produkter och skapa förtroende för Sverige och svenska varor hos dem.
Projektet Environmental Sweden är utvecklat av Orbit Advertising Company.
Orbit Advertising Company ägs av Ronny Carlson från Jönköping. Han öppnade detta marknadsföringsföretaget i Chicago för att kunna försäkra sina svenska klienter om att de får genuina amerikanska lösningar.
Amerikaner är inte som andra. Alla har åsikter om miljön. För att skapa försäljning så måste man kommunicera på ett sätt som gör att individer ändrar åsikter. Det är där Orbit Advertising Company kommer in. Orbit Advertising Company erbjuder de tjänster som behövs för att utföra detta arbete.

Ronny Carlson kom till USA för att forska i Svenska företags marknadsföringsproblem i USA och för att finna lösningar till dessa problem. Efter 6 års studier och sedan flera års arbete i amerikanska annonsbyråer startade han Orbit Advertising Company. Environmental Sweden utvecklades som ett sätt att använda hans insikt av den amerikanska marknaden för miljövård.

Svenska företag behöver en långvarig kampanj som når en majoritet av USAs befolkning.
Vi planerar inte att endast nå några väl utvalda politiker utan större grupper av människor och under en lång tidsperiod. Vi planerar att bygga en stark marknadsposition för Sverige som gör att amerikanarna kommer att söka svenska produkter för de vet att de tillverkats på ett mer miljövänligt sätt.

För mer information om Orbit Advertising Company, klicka här: www.orbitads.com

Svenskar i alla situationer har att tjäna på att Sverige blir den ledande miljö-nationen för amerikanarna.
Sverige som land skulle tjäna på detta genom ökad export, ökad turism och bättre internationella relationer.
Svenska företag skulle tjäna på det genom att amerikanska kunder skulle vara väl informerade om de miljöfördelar svenska produkter har.
Globalt skulle detta projektet påverka miljön då amerikanarna blir utbildade i Sveriges miljöinitiativ.
Gröna bygg-produkter från Sverige kan tjäna stort på det ekonomiska klimatet i USA.
460 000 byggnadslov har i år beviljats i USA. Markpriser har minskat med 20%. Nya husägares skatter är $6000 lägre. Löner och byggkostnader är låga. Det är billigt att marknadsföra. Amerikaner letar efter nya gröna lösningar. USA marknaden är som gjord för nya ledande miljö produkter.

I USA gäller det att agera snabbt så att man kan konkurrera effektivt och bygga sin marknad innan någon annan tar den. Projektet "Environmental Sweden" är upplagt för att ge svenska företag de marknadsföringslösningar de behöver för att konkurrera effektivt i USA. Kombinationen ledande miljö-produkter med Sveriges miljöengagemang ger svenska företag en unik fördel som gör att de kan växa effektivt. Kontakta oss för mer detaljer.

E-mail: info@environmentalsweden.com
© 2009 Environmental Sweden